Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wedden dat er geen ƒ 10.000.— van sal komen (Schiedam 2 Juli 1744) (deze brief kan ook doelen op Mr. Pieter Pielat Ir

Hy verkocht de Heerlykheid Lekkerkerk 7 Dec. 17615 aan Pieter van Petten. (Schoonh. Courant).

Registers van de grafkelders in de kerk van Rijswijk: »No. 16 een dubbelde kelder." «Ingevolge seeker 1 ransport onder de hand gepasseert by Abraham Teyssen, op een zegel van 24 stuyvers in Rotterdam den i8en Angustus 1758 is deeze grafkelder op den ióen dito verkocht zynde getransporteerd aan en ten behoeve van de 2 kinderen van wylen Vrouwe Anna Dinkstee enu volgens den inhoud van het zelve Transport overgeboekt op de Naam van de Heer Isaac Johannes Constantyn Pielat de Blagny om ƒ130.— en hierin begraven den 21 Augustus 1758 Vrouwe Anna Dinkstee, weduwe van de WelEdele Gestrenge Heer Mr. Frangois Constantyn Pielat de Blagny en Jonkvrouwe Maria Charlotte Pielat de Blagny. Ingevolge onderhands Transport in dato 28 November 1768 overgeboekt op de naam van

de Heer Bernardus Jouffermans den 17—68."

29

(9) Vermoedelijk is zij een dochter van Andreas Jacobus de Prato, __oud-Predikant te Stolwijk, die als getuige voorkomt bij den doop te Rijswijk op den ien Mei 1857, van Andreas Alexander, zoon van Johannes Hermannus Pagenstecker en Wilhelmina de Prato.

(10) Hij kan ook wel het derde of vierde kind zijn, doch is vermoedelijk in Rijswijk of den Haag geboren vóór 1743.

(11) >25 Januari 1809 begraven in de Groote Kerk uit het gasthuys (als oorzaak der vorst, in 't graf van 15—15). Anna Pielat, wede La Roskes, komt als naar gewoonte met een poos luyden te voet Hof ƒ2.11.

(12) Hij is den 2en October 1769 met het schip «Den Erflfpnns" voor de Kamer Delft als sergeant naar Indië vertrokken en heeft aan zijne moeder 3 maanden salaris vermaakt. Later in 1785 is een delegatie overgegaan op Aletta Cecilia Pielat en Helena Heronima Pielat. In Februari 1796 is de delegatie voor het laatst geweest.

In de naamboekjes van de Hooge Indische Regeering komt hij voor als volgt:

Vaandrig in het Bataillon van den Majoor Colmond (1770—1774). _

Luitenant in het Bataillon van den Majoor, later Colonel-titulair Colmond (1774—1779).

Capitein in het Bataillion van den Majoor Wohlfarth (1779—Ï784). ..

(Toen schijnt hij eerst overgegaan te zijn in het Regiment Wurtemberg).

Sluiten