Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(28)

Hummel.

Deze familie voert het navolgende wapen:

In zilver een gouden schuinbalk, beladen met drie loopende zilveren hommels of bijen, de koppen naar omlaag geplaatst in de richting van aen schuinbalk.

N.B. Bij dit wapen doet zich het in de heraldiek zeldzaam voorkomende geval voor, dat tweemalen achtereenvolgens figuren van metaal op metaal geplaatst worden.

(29)

Het wapen der in Holland gevestigde familie Tückermann is:

In zilver twee blauwe schuinbalken.

Tückermann.

Wapen. Doorsneden: 1. in blauw twee klophamers in natuurlijke kleur, de stelen naar beneden gewend, vergezeld van een eendje in natuurlijke kleur, komende uit de doorsnijding; 2. in goud een roode leeuw.

De in de genealogie bedoelde Dr. Arius Juljus Johannes Kloppert is zoon van Dr .Johannes Gerardus Kloppert, Med. Doctor te

Kloppert. Delft. Geboren te Gouda

den 6en Februari 1809, overleden te Amsterdam den 3oen Juni 1886. Hij huwde te 's Hertogenbosch den 2Óen April 1848 met Henriette Juliane de Geus (dochter van Arie de Geus en van Elisabeth Johanna Kretschmer), geboren te Breda den jen December 1823.

Sluiten