Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeders van Maria zijn, meenen wij. hoewel de datum van hunnen doop bij gebrek aan Registers niet te vinden is, te mogen afleiden uit het feit, dat leden der familie van Rijckevorsel en van Bernagie, getuigen waren bij den doop van kinderen uit de huwlijken van Johannes en Bastiaan en ook omgekeerd, dat leden der familie Roelants en aangehuwde geslachten als zoodanig compareerden bij de doopplechtigheden van kinderen van Maria Roelants en Johannes van Ryckevorsel.

Om hier een voorbeeld van te geven, laten wij enkele afschriften van doopacten hier volgen:

23 Juli 1646. Kind Roelant.

Vader: Jan Woutersen van Rijckevorsel.

Moeder: Maria Roelants.

Get.: Bartholomeus van Huyse, Joannes Roelants en Adriaantje Wout. van Rijckevorsel.

13 Februari 1656. Zie noot pag. 324, waaruit blijkt dat Martijn

van Rijckevorsel, als getuige optreedt bij den doop van een kind van Johannes Roelants.

Roeland Roelants, zoon van Johannes Roelants, was getuige bij den doop van Johannes Roelants (zie Gen. pag. 192), kleinzoon van Bastiaan Roelants.

Antonetta de Massa (weduwe van Johannes R., die een kleinzoon van Johannes R. was) vinden wij als getuige bij den doop van Nicolaas Anthony R. (zie Gen. pag. 195), die achterachterkleinzoon van BastiaanRoelants was.

Hoewel bovenstaande uittreksels niet officieel bewijzen, dat er uit het huwelijk van Galerus Roelants en Catharina van den Arendonck minstens drie kinderen waren is het juist door het vorenstaande zeer waarschijnlijk geworden.

De eerste van het geslacht Roelants, die zich te Schiedam vestigde was Johannes Roelants (zoon van Johannes Hen-

ricus Roelants en van Catha-

(1)

rina Canters). Hij werd er geadmitteerd tot het GrootBurgerrecht den 2Óen Juli 1794, en bewoonde een huis aan de Gooystraat.

Wapen: In groen drie zittende gouden kikvorschen. Helmteeken een zittende gouden kikvorsch tusschen een antieke groene vlucht.

Dekkleeden: Groen en goud.

Van Rijckevorsel.

Johannes van Rijcke-

Sluiten