Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1775 met Louise Cornelia Bentink, geboren den 19®" Februari 1755, overleden te 's Gravenhage den 25en Mei 1832.

In de Regenten-kamer van het weeshuis der Hervormden te Schiedam zijn tegen den schoorsteen een achttal zeer fraaie gebeeldhouwde wapens aangebracht, waaronder ook een van Elisabeth Beudt. Regentesse van het weeshuis in de jaren 1775—1703. Zij huwde den 3oen Juli 1771 met Pieter Schouhamer, die o. a. in de jaren 1775—1776 Burgemeester van Schiedam was.

(i5)

De Raikem.

Wapen. Doorsneden: 1 in zilver een zwarte adelaar. 2 in rood een zilveren lelie.

(16)

Goddart.

Wapen. In rood een keper van vair, vergezeld van drie zilveren wassenaars.

(17) Betreffende dit geslacht dat jaren lang te Delft geves^ tigd was en thans in de mannelijke lijn is uitgestorven, kunnen wij het volgende mededeelen.

Sluiten