Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jhr. Adolf Carel Johan Ridder van Rappard, Gep. Luitenant-Kolonel der Artillerie, geboren te Doesburg den 6en Juli 1813, overleden te Utrecht den 3oen November 1875.

3. fran50ise cornelia van der houven van anckeren, geboren te Rotterdam den Kort na de geboorte overleden.

(18) Hij werd den i9en September 1820 op 17 jarigen leeftijd als Jur. Student onder het Rectoraat van Professor Smallenburg aan de Hoogeschool te Leiden ingeschreven. Na drie jaren liet hij zich overschrijven als Phil. en Med. Student en promoveerde aldaar tot Doctor in de Geneeskunde.

(19)

Munniks de Jongh.

(20)

COOL.

Wapen: Doorsneden: I. in blauw twee golvende goudgekroonde, rood-getongde gouden adders boven elkaar. II. gedeeld: a. in zilver een monnik in profiel, gekleed in pij, houdende in zijn handen een rozenkrans, b. in zilver drie smalle groene kepers, aaneen gesloten en door elkaar geslingerd, waarboven een blauwe lelie.

Wapen: In zilver een rooden keper, vergezeld van arie groene kooien. Helmteeken een uitkomende geharnaste arm van natuurlijke kleur in de hand een groene kool houdende. Dekkleeden: zilver en rood.

De in de Genealogie bedoelde Johanna Geertruida Clasina Cool was dochter van Bastiaan Cool, Schout enSecretarisvan Kethel en Spaland, later Baljuw van Schiedam, geboren aldaar den gen Januari 1755, overleden

Sluiten