Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Schiedam den ioen Juni 1815. Hij huwde den i2en Mei 1779 met Johanna Ehzabeth van Raait (dochter van Nicolaas van Raait en van Aletta van der Maas) geboren den 25en October 1761. overleden den 8en Juni 1844.

Zij was kleindochter van Johannes Cool, geboren den ióen November 1726, die huwde den ioen April 1754 met Anna Gerardina Delvos, geboren den nen April 1734, overleden den i5en December 1758.

Wapen: In rood een goud ankerkruis. Helmteeken: Het ankerkruis tusschen een roode vlucht. Dekkleeden: goud en rood.

De in de Genealogie bedoelde Diderica Maria van EssENwas dochter van Henricus van Essen *) geboren te Schiedam den den 3ien Augustus 1782, overleden aldaar den i6en Augustus 1833 en van diens tweede vrouw Madalena Hendrica Verlouw, waarmede hij huwde den 24^ October 1806, (dochter van Tan Verlouw en Catha-

* T 1 1 J . T-v n «•

i ücuoe ue li dek a v ab1a

rina van Holst), geboren te Schiedam den i7en Januari 1790, overleden aldaar den 2oen October 1840.

Zij was kleindochter van Dirk van Essen, gedoopt te Schiedam den igen October 1749, overleden aldaar den 2en October 1825, gehuwd te Schiedam den igen Augustus 1781 met Maria Buytelaar (weduwe van Leendert van der Linden, dochter van Cornelis Buytelaar en Maria van Es), geboren te Maassluis den Juli

Van Essen.

*) Wij vinden zijn eerste huwelijk ingeschreven in de ondertrouwboeken als volgt: 3 Mey 1804, Henricus van Essen Dirkszn. J. M., geadsisteerd met deszelfs ouders Dirk van Essen en Maria Buytelaar en Adriana van Bol'Es J. D., beide geboren en woonende alhier, geadsisteerd met haar vader Hermanus van Bol'Es, getrouwd aan Huis ten overstaan van de heeren raaden Simon Rijnbende en Johannes Roelants op den l8en Mey 1804.

Zijn huwelijk met M. H. Verlouw wordt aldus vermeld: 9 October 1806. Hendricus van Essen Dirksz., weduwnaar van Adriana van Bol'Es, en Magdalena Henrica Verlouw J. D., beide geboren en woonende alhier geadsisteerd met haare vaderlijke voogden Abraham Bakker en Pieter Post Pieterszn, getrouwd aan Huis ten overstaan van de Heer raaden Johannes Roelants en Simon Rijnbende den 24en October 1806. J

Zijn eerste vrouw Adriana van Bol'Es overleed te Schiedam den 6den Juli 1805. Zij bewoonde een huis op de Schie.

32*

Sluiten