Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Ziele gestadig tegen den stroom der • zonden oproeiende.

AI ben ik moede en mat geroeid op dezen stroom der zondelijke ») lusten,

die stadig naar beneden vloeit,

nog denk ik niet te beiden.nog te rusten;

want deed ik dat een kleinen tijd,

ik zag mijn werk verijdeld en verloren;

wij bleven altoos even wijd en kwamen nooit ter plaatse daar wij hooren.

o Wijze Stuurman, geef mij kracht,

en houd het roer des levens in uw handen,

terwijl wij roeien dag en nacht door wind en stroom zoolange tot wij landen

aan 't hoekje daar wij moeten zijn.

't Volbrachte werk laat zoet en veilig rusten,

te vroege rust baart rouw en pijn en veel verdriet, dat laat ons nimmer lusten 2).

Roei aan mijn geest, roei aan met moed,

gestadig werk komt nog wel eens ten ende;

na 't bitter proeft men best het zoet,

de vreugd is schoonst na droefheid en ellende.

Roei aan mijn Geest, roei aan met kracht,

tot gij de reis hier hebt volbracht.

Goddelijk antwoord.

Wie volhouden zal tot het einde, die zal zalig worden. Matth. XXIV ; 13.

zondige.

2) daarnaar zijn we nimmer be

Sluiten