Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij moet niet denken, dat er in den Hemel een Lichaam zij. dat maar zoo geboren wordt, en dat men bijzonderlijk God noemt; neen, maar de gansche goddelijke kracht, die zelve de Hemel en aller Hemelen Hemel is, wordt alzoo geboren, en dat is genaamd God de Vader, uit wien alle Heilige Engelen geboren zijn, ook in diezelve kracht leven; en aller Engelen Geest wordt in haar Lichaam gedurig en eeuwig alzoo geboren; daartoe ook de Geest aller menschen 58).

Merkt, des Vaders kracht is ALLES in en boven alle Hemelen, en die zelve kracht baart overal het LICHT; nu, die zelve ALLEKRACHT is en wordt genaamd de VADER, en het licht dat uit diezelve ALLEKRACHT geboren wordt, dat is en wordt genaamd de ZOON.

Maar daarom wordt het de Zoon genaamd, omdat het uit den Vader geboren wordt, (om) dat het des Vaders Herte in zijn krachten is, en als het nu geboren is, zoo is 't een ander Persoon als de Vader, want de Vader is de Kracht en het Rijk, en de Zoon is het Licht en de Glans in den Vader, en de Heilige Geest is het wallen of de uitgang uit de krachten des Vaders en des Zoons, en formeert en beeldet 56) alles.

Gelijk als de Lucht van der Zonne en Sterren krachten uitgaat, en walmt22) in deze Wereld, en maakt dat alle Kreaturen zich baren, en Gras, Kruid en Boomen opgaan en al wat in deze wereld is, alzoo gaat ook de Heilige Geest van den Vader en Zoon uit, en wallet""), formeert en beeldet56) alles in den ganschen God. Alle Gewassen en Vormen in den Vader gaan op in het wallen van den Heiligen Geest; daarom is hij een eenige God, en drie onderscheidelijke Personen in één Goddelijk Wezen 59).

De gansche natuur des Hemels staat in de kracht der zeven Weigeesten, en in de zevende bestaat de natuur of

58) Aurora bl. 101, al. 1.

59) Deze 3 alinea's Aurora, bl. 63, al. 1—3. Volgens ar. Aalders, bl. 19, heelt Böhme, ondanks 't gebruik der formules der kerkelijke triniteitsleer, eigenlijk een andere bedoeling.

Sluiten