Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ik haar een half jaar wachtens hebben opgelegd, vóór wij onze eindtoestemming tot haar vertrek gaven. En ik vind het vrij zelfzuchtig van je, dat je haar hier wilt houden aljéén om ons het leven te veraangenamen. En haar eigen leven dan? — Wat moet er van haar worden over eenige jaren, als wij, hare ouders, er niet meer zijn, en het gezin uit elkander gaat ? Dan is zij een van die beklagenswaardige, ongetrouwde vrouwen, die niet weten wat met haar tijd aan te vangen, — omdat zij alleen geleerd hebben dien te verbeuzelen. Neen, voor zulk een toekomst van onbevredigd-zijn heb ik mijn kind te lief. Dan sta ik gaarne het genot van haar gezelschap af, om haar de gelegenheid te geven zich voor een nuttige, mooie levenstaak te bekwamen. Denk je dat het mij ook niet veel moeite gekost heeft jou te moeten missen, toen je voor je opvoeding jaren lang het huis uitging, of dat ik geen strijd zal doormaken als de tijd van Erits en Henri komt daarvoor? Moet ik dan ten opzichte van mijn jongens mij verloochenen, en Hélène, zelfzuchtig, aan mij opofferen, —omdat zij maar een meisje is?"

„U zult toch niet willen beweren, dat jongens en meisjes op dezelfde wijze moeten worden

Sluiten