Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgevoed," riep George, — met manlijke behendigheid van taktiek veranderend, — uit.

Mevrouw schudde het hoofd. ,,Ik beweer alleen, dat meisjes even goed plichten hebben te vervullen in het leven als jongens, en dat de meesten het zich te laat beklagen, wanneer zij door een kortzichtige en oppervlakkige opvoeding verhinderd worden door hun ouders, die plichten te zien. Denk eens, jij die zelf op de fabriek zulk een mooie en drukke betrekkinghebt, hoe ongelukkig jij je zoudt voelen, als je niets te doen hadt hier in dit stille dorpsleven, dan je zelf wat bezig te houden met amusementen en kennissen, en wat pianospelen, of lezen of schilderen. En toch wil je dat ik zulk een doelloos bestaan opleg aan Hélène, die in zich een frissche, ongebroken jonge kracht voelt, zoo goed als jij zelf. Er zijn omstandigheden, waarin de oudste dochter bovenal thuis noodig is, — wanneer de moeder oud wordt of ziekelijk, — of bij een heel groot gezin, — of onder bekrompen fïnantiëele omstandigheden. Bij ons is dat echter niet het geval. Ik gevoel mij volkomen in staat het toezicht over ons klein, geregeld huishouden zelf te voeren; niet, omdat ik haar als hulp noodig heb zou ik haar

Sluiten