Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongens, en juist daarom hinderde het haar dubbel, dat hij met zijn oudste zuster zoo gedurig kibbelde in den laatsten tijd. 't Was vroeger zoo heel anders geweest; in hun gemeenschappelijke kinderjaren, toen zij, als de beide oudsten, altijd samen waren, en zoo n aardig paar vormden; hij een paar jaar ouder dan zij, groot en sterk, en haar een klein beetje beschermend; terwijl zij, blond en zacht, zich dat zoo graag liet doen, en huilde, als hij een van zijn driftige, onhandelbare buien had, om de straf die hij kreeg. — Zes jaar was hij geweest toen zijn vader hem in zijn droevig rouwpakje op Kastanieënoord had gebracht, waar hij voor goed zou blijven na den dood zijner moeder, die zoo heel onverwachts aan koorts was gestorven. — Want dat was de beste oplossing geweest. — De heer Ruijsdael had niet kunnen besluiten een vreemde in huis te nemen, — een juffrouw te zien op de ledig geworden plaats zijner vrouw; en evenmin had hij den moed zich volkomen van zijn kind te scheiden, door het naar een andere plaats te zenden, naar familie of kostschool. Toen had mevrouw Rendell, — haar man en hij waren samen eigenaars van de fabriek, — hem voorgesteld zijn kleinen George

Sluiten