Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hem bewonderde; en zij was nog te jong toen om te begrijpen dat hij ook dikwijls ongelijk had en zich vergiste in zijn oordeel. Vooral toen hij naar Delft ging studeeren, en in de vacantie's thuis kwam met al zijn eerste studenten-wijsheid, kwam hij haar, die nog maar een bakvischje was met het vooruitzicht van de kostschool vóór zich, al heel volkomen en volmaakt voor. En het was zoo n aardig gezicht als zij naast hem trippelde, met haar lange blonde haren los over den rus: hancrend nog-, en vol

O O O'

aandacht luisterde naar zijn verhalen uit de wereld buiten haar dorp, die zij nog niet kende, dat mevrouw Rendell, terwijl zij hen nakeek, wel eens als een illusie door haar hart voelde gaan van later jaren, wanneer George zijn plaats op de fabriek zou hebben ingenomen, wanneer hij misschien verlangen zou naar een eigen thuis en een lieve jonge vrouw om dat voor hem gezellig te maken, — en wanneer Hélène óók volwassen zou zijn, en wellicht die lieve jonge vrouw voor hem zou worden. Maar als zij zich gaan liet in zulke toekomst-droomen, en haar man tot haar vertrouwde maakte daarbij, dan antwoordde hij, half schertsend, half waarschuwend: „Verlang maar niet zoo vooruit. De tijd

Sluiten