Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar in de verte, als tegen een oud vriend.

Al haar gelukkige herinneringen weefden er zich immers mee samen, _ uit hare zorgelooze kindsheid. Als klein meisje placht zij haar vader daar van zijn bureau te komen afhalen, en met George verstoppertje te spelen achter de groote balen en kisten op de ruime pakzolders. Ze wist nog best hoe prettig ze het dan gevonden had als sommige vriendelijke werklieden haar glimlachend toeknikten terwijl zij hen voorbij trippelde ; en later werd zij nog meer bevriend met hen, toen ze, ouder geworden, hare moeder op hare liefdadigheidsbezoeken vergezelde,' en door deze zoodoende werd bekend gemaakt met de groote verantwoordelijkheid die op den rijke rust tegenover den arme en minder bedeelde.

Want de heer Rendell beschouwde zijn werklieden niet alleen als betaalde arbeiders, met wien hij verder niets had te maken, maar ook als van hem afhankelijke medemenschen, wier geluk en welvaart hij kon bevorderen, door niet alleen hun patroon, maar ook hun vriend te zijn. Zijn vrouw en hij voedden hun kinderen op, niet in een geest van hoogmoed en op anderen neerzien, maar leerden hen belang te stellen in die huisgezinnen rondom hen, met wier bestaan het

Sluiten