Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door huis en leerde zich oefenen in zelfbeheersching. Want op haar rustte nu de geheele huishouding, terwijl hare moeder boven bij den zieke bleef, en George zijn tijd verdeelde tusschen dezen en de fabriek, waarover hij thans geheel alleen het beheer had te voeren. —Hij gaf zich de uiterste moeite om tegelijkertijd zijn plicht daar te vervullen, en mevrouw zooveel mogelijk met het oppassen en waken behulpzaam te zijn. En Frits en Henri slopen zacht den trap op als zij van school thuis kwamen, en gedroegen zich zoo bedaard en ordelijk dat Julie volstrekt geen moeite had het haar tijdelijk toevertrouwde gezag over hen te handhaven.

Toen de dokter den toestand gevaarlijk achtte werd ook Hélène, die men eerst op verlangen van den zieke niet had mogen verontrusten, omdat zij geschreven had juist een paar ernstige ziektegevallen onder hare zorg te hebben, telegraphisch naar huis ontboden. — Dat was voor haar een droevige terugkeer, zoo anders dan een jaar geleden, toen zij, na het verkrijgen van haar diploma, was over geweest en zij haar zoo gezellig-feestelijk hadden ontvangen. — Papa en de jongens, — want Julie was toen op kostschool, — hadden haar van den trein gehaald,

Sluiten