Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijken brief geschreven, om haar te zeggen hoe innig medelijden hij met haar had. En nu zond zij hem daarop een antwoord, een vriendschappelijk antwoord, dat iedereen had kunnen lezen. — In dat alles stak volstrekt geen kwaad, — als Julie er maar eenvoudig en ronduit over had gesproken. — Maar het ietwat opgewonden gesprek dat zij met den broer van haar vriendin op de buitenpartij van de Rahdens gehad had, was in haar jong, kinderlijk gemoed een prettige, interessante herinnering gebleven. Aan hare eerste eerlijke behoefte hare moeder alles wat daaromtrent in haar omging te vertellen, had zij niet kunnen voldoen door de ziekte en den lateren dood van haar vader, die ook haarzelve bij geheel andere dingen bepaalde in den eersten tijd. Maar toen daarop de natuurlijke behoefte der jeugd aan afleiding en vroolijkheid zich weer bij haar liet gevoelen, kwam zij er langzamerhand toe veel te veel na te denken over dien laatsten, zonnigen dag op Rustheuvel; waarbij Charles Rahden voor haar de hoofdpersoon was geweest. Zoo had zij het gebeurde geïdealiseerd, van een onbelangrijke kleinigheid tot een merkwaardig feit; en was er ten slotte toe gekomen zich te verheugen,

Sluiten