Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hélène begreep instinctmatig dat George, om haar gerust te stellen, die slotbedreiging in veel zachtere woorden inkleedde dan Stevens had gebruikt.

„Waarom laat je de politie dien brief niet lezen, opdat zij den kerel oppakken ?" vroeg zij

„In de eerste plaats omdat onze veiligheid daardoor toch slechts zeer tijdelijk zou zijn, — alleen zoolang zijn gevangenisstraf duurt; en daardoor maak ik dan voor later een des te grooteren vijand van hem. Als hij los komt zou hij natuurlijk zoeken zich te wreken; — terwijl het nu waarschijnlijk bij bangmakerij blijven zal. Bovendien, door zooveel notitie van de zaak te nemen zou ik hem bewijzen bevreesd voor zijn praatjes te zijn; en dat is het ergste wat ik in mijn verantwoordelijke positie zou kunnen doen. Wanneer hij daarentegen ziet dat zijn brief niet de minste verandering brengt in mijn gedrag, dan zal hij zich wel gauw stilhouden. Overigens, — opdat je niet in onnoodigen angst zult wezen om Julie of de jongens, — wil ik je zeggen, dat de bedreiging heel bepaald mij alléén, persoonlijk, geldt. Hij is zoo beleefd er bij te voegen dat hij jullie geen van allen iets zal doen, „omdat je overleden vader hem nooit van de fabriek zou

LEVENS-ERNST.

6

Sluiten