Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben weggejaagd." — Intusschen vond ik het beter niet al te veel op die belofte te vertrouwen, nu jij van avond juist alleen in donker waart uitgegaan. Bij avond is hij altijd dronken, en dus het gevaarlijkst.

,,Ik dank je," zeide Hélène, beschroomd. En zij had gewild dat zij op den ouden vertroulijken voet met hem ware geweest, om er iets hartelijkers te hebben kunnen bijvoegen, want zij maakte zich ongerust over hemzelf; maar, zooals altijd, bleven zulke vriendelijke woorden haar in de keel steken.

Gedurende de volgende dagen drukte het geheim, — dat zij en George afgesproken hadden aan niemand te vertellen, — héél zwaar op Hélène. Kwam hij maar een oogenblik later dan gewoonlijk thuis dan meende zij al dat er een ongeluk met hem gebeurd was door de schuld van Stevens, en had de grootste moeite zich tegenover hare moeder niet te verraden. — Eerst langzamerhand keerde hare kalmte eenigszins terug, toen zij door vrouw Stevens vernam dat Gerrit weder werk gevonden had op een naburige fabriek, waar hij veel meer tevreden was dan op die van George, omdat zijn loon er aan hem zelf werd uitbetaald, zoodat hij gelegenheid

Sluiten