Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om het te helpen, zonder dat we de reden daarvan hem begrijpelijk kunnen maken.

De veearts bevestigde wat George en Hélène. ieder voor zich, reeds gevreesd hadden, — dat de verschijnselen die zich bij ,,Run'' voordeden op vergiftiging wezen. Hij gaf tegenmiddelen, bleef een tijd lang om de uitwerking af te wachten, die hem niet bevredigde,— beloofde dat hij tegen

den avond nog eens weer zou komen kijken,

en ging ten slotte na nog eenige aanwijzingen voor de verdere behandeling te hebben gegeven heen met het gezicht van iemand, die&weet dat er toch niets aan te doen is.

— Hoe was het echter gebeurd ? De anderen verdiepten zich daarover in gissingen; de jongens vooral. „Run" liep overal vrij rond, ofschoon hij zich gewoonlijk niet ver van het terrein van Kastanieën-oord verwijderde. Hij kon dus gemakkelijk iets gegeten hebben dat niet goed voor hem was. Maar het moest zwaar vergif geweest zijn. Was het dus toeval of opzet? En, in het laatste geval, wie zou zoo gemeen geweest zijn het dier te willen dooden, en waarom ?

George was op dit oogenblik voor al die vragen onverschillig. — Niet alleen dien middag en avond maar ook in den nacht bleef hij on-

Sluiten