Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welwillende verstandhouding tusschen patroon en arbeiders, — die altijd op de fabriek geheerscht had onder den heer Rendell, — keerde nu van lieverlede geheel terug. George's positie had alleen gewankeld omdat hij jong was * en de kwaadwilligen daarvan hoopten misbruik te maken nu de verantwoordelijkheid enkel op hem rustte 5 zij was door zijn flinke, manlijke houding thans voor goed bevestigd. Hij zelf voelde dat en het maakte hem veel vroolijker en opgewekter dan hij in langen tijd geweest was. Hélène, die hem scherp gadesloeg, ondanks haar stellig voornemen dat niet te doen, bemerkte die verandering eti vroeg zich in stilte af, of hij nu niet spoedig den tijd gekomen zou achten Julie te vragen zijn vrouw te werden.

Voor 't oogenblik logeerde deze in de stad, — bij de Rahaens. Zij was in 't begin van November gegaan en zou tot omstreeks Kerstmis wegblijven. Het was daardoor heel stil op Kastanieënoord, want de jongens waren na de groote vacantie op een naburige school gedaan, en kwamen slechts aan het einde der week, — van Zaterdag-avond tot Maandag-morgen, — thuis. Mevrouw Rendell, Hélène, en George leidden dus een heel kalm, regelmatig leven in deze

Sluiten