Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Héléne weder eenigszins pijnlijk, hoe hij dadelijk in de eerste plaats voor Julie bezorgd scheen.

Intusschen, zij had zich er in den laatsten tijd aan gewend hare overgevoeligheid nooit meer zoo te laten blijken als op dien dag toen zij zijn arm had verbonden; en zij antwoordde vriendelijk:

,.Ja inderdaad; Julie zou de grootste zwarigheid hebben opgeleverd. Dit is al een bijzonder gelukkige oplossing!" — Toen kwam het haar in den zifi dat ook George de gevreesde ziekte niet gehad had, en, — door de fabriek, — in de eerste plaats zelf gevaar liep voor besmetting in geval van een epidemie."

„Maar jij," — Zei zij bezorgd. — „Jij zelf

George ? Je moogt wel heel voorzichtig zijn nu;

want je komt dagelijks met de arbeiders in aanraking."

,,0 wat dat betreft is er nog niets te vreezen,"

stelde hij haar gerust. „Misschien blijft het wel

bij deze twee patienten, en loopt alles ten slotte goed af."

Maar toen in plaats daarvan de ziekte zich met groote snelheid uitbreidde, vertelde hij haar niet, hoe hij, wel verre van het gevaar te mijden, zelf de besmette woningen binnenging om waar hij kon te helpen. Hij voelde dat hij, juist nu,

Sluiten