Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het waken kwam dan dikwijls de herinnering bij haar op aan die vredige avonden, zoo kort geleden, wanneer George voorlas, en zij en hare moeder bij de lamp zaten te werken. Wat waren dat toch gelukkige 'weken geweest! Zij had wel gevoeld dat het niet lang zoo zou kunnen blijven, maar zij had de verandering eerst met Kerstmis verwacht, wanneer Julie thuis kwam. En nu was die verandering zooveel vroeger en zooveel treuriger gekomen! Was dat haar straf, omdat zij zelfzuchtig was geweest tegenover haar zuster; omdat zij, uit gemakkelijkheid, had opgezien tegen de drukte van een engagement ? Want dat was immers toch de ware reden van haar vrees voor Julie's terugkeer? Waarom anders zou zij er zoo voor hebben teruggedeinsd het vroegere leven weer te beginnen ? — Zij met mama boven en Julie met George beneden.—Jazeker, daarom alleen, omdat door de nieuwe verhouding dan tusschen George en Julie, een algeheele, ingrijpende verandering in hun huiselijke schikkingen zou moeten plaats hebben. Het gaf haar een soort van rust dat alles zoo voor zichzelve te beredeneeren. Uit dat oogpunt, zeide zij zich, was het eigenlijk maar goed dat er een einde aan gekomen was, aan dat rustige

Sluiten