Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ origen avond laat thuis gekomen van vrouw Stevens, zoodat zij George maar heel even gesproken had. — Hij was, toen Marietje eindelijk rustig was geworden en zich slapend liet neerdadelijk naar den dokter gegaan; en Hélène bleef op diens komst wachten, en had daarna nog het verdere gedeelte van den avond bij vrouw Stevens doorgebracht. — Toen George baar eindelijk hoorde thuiskomen was hij even binnen in de huiskamer geweest, om haar te

vragen wat de dokter van Marietje's ziekte had gezegd.

„Het i s typhus," had zij hem geantwoord; en zij had er bijgevoegd:

„O George! heb je je wel goed met carbol gewasschen, en dadelijk andere kleeren aantrokken."

Hij had haar bedaard verzekerd dat hij alle voorzorgsmaatregelen had genomen. — Dat was alles tusschen hen geweest. — Verder wilde, durfde zij niet gaan. Haar verpleegster-zijn gaf haar het recht hem zulke dingen van zijn gezondheid te vragen; als zij zich zijn zuster daarenboven had gevoeld, zooals van ouds, dan zou zij hem hare bezorgdheid hebben uitgedrukt over zijn te veel van zich vergen, — van hem

Sluiten