Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar zij wilde aan dat angstwekkende : indien zoo gaarne nog niet gelooven. Zij was blij toen Peter haar op haar vraag, of hij reeds naar den dokter geweest was, antwoordde:

„Dat vind meneer George nog niet noodig. Hij zegt dat het alleen een erge aanval van hoofdpijn is, en dat hij misschien morgen wel weer beter zal zijn als hij maar eens goed heeft geslapen. Ik moest hem maar rustig laten liggen, - vroeg hij."

Helène bleef dien avond dus in de onzekerheid; en zij zocht afleiding voor hare angstige zorgen in haar werk, waaraan zij zich met hare gewone getrouwe volhardendheid wijdde;

de beste afleiding die er is voor eigen leed : zelfverloochening en plichtsbetrachting. — Ook hare moeder, — die zij iederen dag schriftelijk op de hoogte hield van hetgeen er voorviel zoowel met George en met haar zelve als met de patiënten buitenshuis, — wilde zij vooreerst nog niet Verontrusten door het bericht van George's ongesteldheid.

Maar den volgenden ochtend was er geen twijfel meer mogelijk. George had een hevige koorts en zond Peter om den dokter te gaan halen. I oen Hélène, nog voordat deze er geweest was, bij hem kwam, zag zij die door haar vak

Sluiten