Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in aanraking geweest? Of wilde hij haar doen gevoelen, dat hij-zelf haar alleen dulde om haar pleegzuster zijn, — omdat haar beroep hem het recht gaf van haar aan te nemen wat hij, vrijwillig, als een daad van zusterliefde, niet zou wenschen te ontvangen ? De tranen sprongen haar erom in de oogen; maar zij beheerschte zich met de wilskracht die zij zich had eigen gemaakt,

eerst door haar werk in de ziekenverpleging,

later door haar omstandigheden thuis.

„Zeker; daar heb je gelijk in!" zei ze. ,,Het spreekt van zelf, dat ik in de eerste plaats pleegzuster ben ten dienste van mijn eigen familie en huisgenooten."

Hij antwoordde niet. — Zij vermoedde weinig hoe hij in hare woorden een dergelijke bedoeling zag, als zij in de zijne had gezocht. Terwijl zij zich, vlug en toch behoedzaam alles ordenend, door het vertrek bewoog, — in haar effen katoenen pleegzuster-japon als een onzijdige persoonlijkheid geworden, — lag hij naar haar te kijken met een gevoel van bewondering om hetgeen er uit haar geworden was, — uit de „Lena" zijner jongensjaren aan wier ernst en volharding h'j geen geloof had willen slaan, — en die hij daardoor voor altijd van zich had vervreemd.

Sluiten