Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats van hare vriendin, Charles binnentrad.

„Julie," zei hij héél ernstig. ,,Ik moet je even spreken."

— Hij had over het voorgevallene van den vorigen avond veel nagedacht, in het voor hem zeer ongewoon verschijnsel van een slapeloozen nacht. — En het was hem héél klaar geworden langzamerhand, dat zijn belangstelling en medelijden voor julie méér dan vriendschap voor haar was; en ook hoe hij verder was gegaan in zijn betuigingen daarvan dan hij eerst zelf had ingezien ; — zóóver, dat zij nu recht had van hem een volledige verklaring te verwachten. En, — met een eerlijke, oprechte bedoeling — maar onverstandig als zijn geheele gedrag ten opzichte van Julie steeds geweest was, omdat hij buiten hare en zijne betrekkingen om handelde, — maakte hij gebruik van het eerste oogenblik waarop hij haar alleen wist om op het gebeurde van den vorigen avond terug te komen.

— Eerst, — toen ze hem begrepen had, — was Julie héél, héél gelukkig. Ze hield immers van hem al zoo lang. — Ze had dat niet overdacht tot hiertoe, — maar nu was het haar in eens heel duidelijk wat ze voelde, nu Charles haar gevraagd had:

Sluiten