Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,Houdt je van me een heel klein beetje; — op een heel andere manier bedoel ik dan je van George en van Frits en van Henri houdt?"

En ze lachte er om toen hij haar vertelde hoe hij van haar droefheid om George's ziekte jaloersch geweest was, — en hoe het hem daarom boos gemaakt had dat ze niet mee wou gaan schaatsenrijden.

— „Verbeeldt je nu toch!" zei zij — ,,George, — hoe kón het je invallen?''

— Maar toen, in eens, kwam er een ander denkbeeld in haar op. — Wat zou mama van dit alles zeggen? — Voor het eerst begreep zij hoe verkeerd en onverantwoordelijk haar stilzwijgendheid over haar verhouding tot Charles Rahden geweest was. — Want, — had zij daarover maar steeds ronduit gesproken, — dan zou mama, die zooveel méér levenswijsheid bezat dan zij, zeker wel al lang vermoed hebben wat haar, in hare onervarenheid, nu eerst duidelijk was geworden. En dan zeker ook had mama haar besluit goedgekeurd; want zij kon immers niets tegen een huwelijk met zulk een flinken, goeden jongen als Charles hebben ! — Maar nu, na al die geheimzinnigheid, nu zou mama boos zijn, — en, met recht, fluisterde het geweten Julie in. — Haar

Sluiten