Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezichtje betrok zóó zeer, dat Charles vroeg: ,,Waar denk je nu zoo opeens aan ? Je begint toch niet op nieuw ongerust te worden over George?"

Zij schudde het hoofd. — George was op dit oogenblik heelemaal vergeten. — „Charles" zei zij — „ik dacht er aan, dat we er vooreerst niets van kunnen vertellen aan je mama; — ik meen, vóórdat ik met de mijne gesproken heb."

Voor Charles was dat een teleurstelling. Hij voelde wel dat hij nog erg jong was voor èen engagement, en dat zijn plicht meebracht daarom dadelijk met zijn ouders te spreken over de groote verantwoordelijkheid die hij op zich genomen had. — Maar hij kon niet ontkennen, dat er veel waarheid school in Julie's argument: „Daarmee breng je mij in zoo n moeilijke positie hier in huis. — Wat zal mama er van zeggen wanneer zij het laatst van allen er van hoort? — En ik vind het toch ook te onkiesch haar nu met zulke dingen lastig te vallen, midden in al die treurigheid thuis. — Dat gaat immers ook niet. —"

En zoo volgde uit de eene verkeerdheid de andere. — Julie was nu genoodzaakt den dub-

Sluiten