Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook Hélène stelde haar gesprek met mevrouw Rendell uit tot morgen, om haar vóór den nacht niet zenuwachtig en opgewonden te maken. Zij en Julie hadden daarom beide moeite zich goed te houden, zoowel tegenover hunne moeder als in hun verhouding tot elkander; en Julie was blij, in vermoeidheid van hare reis en het moeten uitpakken harer koffers, een voorwensel te hebben om zich vroeg terug te trekken.

Hélène echter lag den ganschennacht wakker, vervuld met de gedachte aan George; die niet wist wat teleurstelling hem morgen wachtte. — Zij stelde zich telkens voor op welke wijze zij hem het best zou kunnen'voorbereiden; en zij vermoedde weinig, toen zij den volgenden ochtend na het ontbijt in haar moeders kamer ging om met deze te spreken, dat Julie haar ondertusschen bij George reeds vóór was geweest.

Mevrouw Rendell was héél teleurgesteld in Julie. _ _ yan al hare kinderen had zij misschien met haar jongste dochter het meeste medelijden gehad, omdat deze toen haar vader stierf juist op den leeftijd was waarop het jonge meisjes-leven eigenlijk aanvangt. Daarom had zij het goed-

Sluiten