Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

typhus-epidemie, — wat was dat een verandering' geweest dat stille samenzijn, alléén met hem en met hare moeder; wat had zij genoten van den prettigen, intiemen toon die langzamerhand, als ondanks hen zeiven, tusschen hen was gaan heerschen! Hoeveel moeite had het haar gekost zich aan dat denkbeeld te gewennen van het onvermijdelijke einde dat volgen moest, — straks door Julie s terugkomst! — En zij vertelde hem hoe zij zich gedacht had, dat hij haar zuster dan zeker vragen, dat het engagement op zijn verjaardag publiek worden zou. Zij vertelde hem ook van haar zelfverwijt toen daarop de typhus was uitgebroken, toen hij ziek was geworden en zij zich had afgevraagd of dat dan nu de straf was voor haar zwak toegeven aan haar eigen gedachten. En daarna was die nacht gevolgd, die vreeselijke, wonderbare nacht, waarin haar ziel eindelijk tot klaarheid met zich zelve gekomen was door de nadering van den dreigenden dood.

O O

Hij luisterde zwijgend terwijl zij sprak van dat alles, sprak van de heerlijke en toch wreede openbaring die door haar inwendig leven was gegaan in dat uur. Hij glimlachte even bij hare beschrijving van hetgeen zij om zijnentwil geleden had door Julie's keuze, — waarin zij voor

Sluiten