Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem de vernietiging zag zijner wenschen. — Maar toen vroeg hij haar zacht:

„Maar Hélène, hoe heb je wezenlijk kunnen denken dat ik een zoo jong meisje als Julie

gelukkig zou hebben gemaakt?" „Zie je

het dan niet dat de jaren en de ondervinding mij vroeg hebben verouderd?"

Zij schudde het hoofd: „Niet verouderd maar ouder gemaakt," zeide zij. En langzaam voegde zij er bij, terwijl zij nadenkend over het gladde zuster-kleed streek:

„Ik heb in dat opzicht meer aan mijzelve gedacht. Een vrouw verliest haar jeugd spoediger dan een man. Er is een dag gekomen George, waarop mijn spiegel mij opeens vertelde dat ik niet jong meer was. Toen zag ik in mijn

gedachten onze mooie, frissche Julie naast mij;

en toen twijfelde ik niet meer dat je haar kiezen zoudt."

,,Als ik zoo jong was geweest als Charles nu is, dan zou ik dat misschien ook gedaan hebben," antwoordde hij. ,,De meeste huwelijken komen, geloof ik, door zulk een uiterlijke aantrekkingskracht tot stand. En, — ik wil het je nu graag bekennen, toen ik je de eerste en de tweede maal gevraagd heb mijn vrouw te worden, toen

Sluiten