Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeker, Julie's ongelijk laat zich niet wegredeneeren; zij heeft verkeerd gehandeld; maar door die verkeerdheid hebben George en Hélène toch thans elkaar gevonden. Mag dat niet gelden als verzachtende omstandigheid ? — En George, die straks ook binnenkomt, — en het niet behoeft te vragen of mevrouw Rendell hem haar kind toevertrouwt, — want zij kan niet spreken, zij kust hem alleen met een innigen alles-zeggenden kus, — George ook voegt zijn voorspraak bij die van zijn verloofde. Hij wil het zoo graag dat zijn zusje hem thans gelukwenschen kan met een vroolijk gezicht. — En mevrouw schudt wel afkeurend het hoofd; maar hare strenge stemming wil ze niet volhouden toch. De vreugde maakt ook haar toegevend.

,,Ga haar dan maar samen halen," zegt zij. — „En vertel haar dat zij het aan jullie te danken heeft wanneer ik haar zoo gemakkelijk vergeef.''

Dan, als George en Hélène met lachende gezichten in haar kamer komen en haar vragen hen geluk te wenschen, kanjulie, — die met een bedroefd gezichtje naar hen opziet bij hun binnentreden, — eerst nauwelijks begrijpen wat er al is voorgevallen in die laatste uren; terwijl

Sluiten