Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het buitenland; waar ze na hun huwelijksreis nog een paar maanden hebben moeten doorbrengen om George's door de zware ziekte geschokte gezondheid geheel te herstellen. — En, als het open rijtuig waarmede Peter hen van het station heeft gehaald de oprijlaan van Kastanieënoord binnenrijdt, dan staat daar, naast mevrouw Rendell, nog een ander jong paar op de veranda om hen blijde te begroeten. Het zijn Charles Rahden, — in zijn kleedzame zeeofficiers-uniform, — en Julie, — die, méér volwassen, ernstiger uitziend, van kind tot vrouw gerijpt, op zijn arm leunt; — want heden, op dezen dubbelen feestdag, wordt hun engagement publiek. —

Mevrouw Rendells oogen zijn vochtig als zij George en Hélène teeder omhelst. — Voor haar is er één groote wanklank in al die vreugde; het gemis van den geliefden echtgenoot, —die zich zoo mét haar zou hebben verheugd heden, — wiens dood zij zal blijven betreuren tot aan haar eigen einde; aan wiens haar zoo vroeg ontvallen liefde zij smartelijk herinnerd wordt, juist nu meer dan ooit, nu hare beide dochters daar voor haar staan, ieder dat groote, onwaardeerbare voorrecht van liefhebben deelachtig.

Sluiten