Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Donders, plotseling.

Dat is waar ook! Beste Jodokus, ik erf niet alleen. Jij krijgt ook 30,000 gulden.

Rook.

I-i-ik? Hoerah, dan trouw ik Karolien. Wanneer kan ik ze halen ?

Donders.

Morgen. In afwachting daarvan . ..

Kwikstaart, valt hem snel in de rede.

... noodig ik alle heeren uit om met mij te déjeuneere n en op het geluk van deze drie aanstaande huwelijken te drinken in het hotel „De zingende krokodil."

Donders. (*)

Top! Dat neem ik aan!

Majoor, tot den Dokter.

Laten wij maar vast vooruitgaan, dokter, want die schoorsteenveger heeft mij geen tijd gelaten om te eten. (.Beiden af.)

Kwikstaart, neemt Donders onder den arm..

Laten wij spoedig volgen, schoonzoon. En vertel mij eens al je wederwaardigheden tengevolge van je haarpijn. (Intusschen gaan beiden af.

(*) Het slot levendig en vlug te spelen.

Sluiten