Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eken lang hadden de geredde matrozen van 't gestrande schip reeds op een onbewoond eiland doorgebracht en reeds hadden zij alle hoop opgegeven ooit weer onder de menschen

te komen, toen op een mooien dag twee van hen 't geluk hadden

een reusachtigen grooten beer te vangen; 't was een gevecht op leven en dood geweest tusschen Bruintje en zijn vervolgers. Daar % laatstgenoemden echter onverschillig was geweest of ze een paar dagen vroeger of later moesten sterven hadden ze met den moed of liever roekeloosheid der wanhoop gevochten, met % gelukkig gevolg dat Bruintje hun prooi werd, gelukkig zeker want aan den beer hadden zij hun leven te danken. Waardoor zult ge vragen, wel dood-

Sluiten