Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drt de herder zijn teederheid ook tot hen mocht willen uitstrekken, stoven de weide

ÊA fS11 T ^ SChaapSk°0i tGrUg' d°°r den Vos> die eeJlntr^ ^t had^oorstaan, ^n verre gevolgd. "Hemel, Haartje," had de boer, die dit zlg tot de boerm gezegden dat onze schapen?" en hij was naar buiten gel open' had de schapen geteld en het verscheurde lam gemist

"Waar is nujn lam?" bulderde hij den Vos tegen, die, om niet herkend te worden de klauwen m de broekzakken had verborgen en langzaam genaderd was Weggeloopen!" antwoordde Reintje, met een leuk gezicht

"Je bent een leugenaar! Je hebt mijn lam vermoord!" riep de boer woedend "Pak je voort, dievenpak! of ik laat mijn honden op je los!" woedend. De Vos oordeelde het niet raadzaam tegenwerpingen te maken, maar pakte met

Eef lf 1 f ^it 1Ten' alS°f h« de mi8ke*de —d - Persoon^ Een week later gelukte het hem zich als pluimgraaf te verhuren M een rifcen grondbez^ter, die een liefhebber van gevogelte was^ wien hij haïwijs gemaikt . dat hij veel verstand van allerlei soort van hoenders had. Een^e ZTuld ^ zich goed, zoodat niemand over hem te klagen had; maar op een IrgTn ten

Z^iTJt 6r-ke ST? * ? h°°iland waren' sl«

Cs zÏÏ'een rn^ l ' *ï ***** ^ ™è^> hoenderhok binnen, ^Tir^r" J°ngen hT " Verscheidene d<* vetste hoenders uit, slachtt de l£t Ze.V0°r T °nth^ Nu beS°n hiJ bevreesd te worden voor

te4rkeerd dociT Tl * ? te °ntvlUChten VÓÓr ^ meester ^

ontlkïn / 7, 6t WaS te laat De knechts' van het Ooiland terugkomende

onzacht bij den kraag en sloegen hem, waar zij maar raken konden.

rechtsXinf lS ?t' ^ ^ V°°r d°°d h°uden'" dacht de Emmert onder deze recütepleging het zich op den grond vallen en hield zich onbewegelijk "Ziezoo "rie

" at zafSf ' 'r ^daar ^ * «*» « ^uden ^l^trZ' gtgen naar dT dT ï^' ^ n0g "* ^ SCh°^ ^ aiid fn

f^Z . °m k0ffie te drinken en h™ ^tuk" te eten. Toen zii uit het

Taalftal edkVd°e ™***£* * "* ^ -ndenen ver

taalt aan elk die naar hem luisteren wil, van den afkeer, dien hü heeft seWer,

L: w^^^ * * **° — Een vos verliest

Sluiten