Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1' r i s o. 't Is hier een herberg waar men pleistren kan. J o n k v r. v. Dordt. Kan ik soms iets voor mijn gebiedster

[halen? ( Wil uitstijgen.) 1' r i s o. Misschien wil Uwe Hoogheid even toeven,

Omdat het lange zitten u vermoeid heeft.

Amalia Wij zijn hier vlak bij 't hoofdkwartier, zou 'k meenen ? Friso. Een klein half uurtje slechts van de eerste posten. Amalia. Dan dunkt het mij toch beter dat ik doorreis, van Weel Ja zeker, Hoogheid! — Wat zegt Duivenvoorde? Duivenvoorde. Veel beter ja; want veilig is 't hier niet. Amalia. 't Is bovendien verlangen naar den Prins Dat mij hier henen drijft, en zou ik nu Op 't laatste punt van onzen weg nog dralen ? — Hoe gaat het mijn gemaal?

Friso. Volkomen goed.

Amalia. En met 't beleg?

Friso. Den Bosch zal weldra vallen.

Op 'toogenblik ligt Wezel aan de beurt;

Daar is van Dieden met zijn manschap heen, En ieder uur verwachten wij bericht.

Als Uwe Hoogheid eerst wat toeven wil Dan kan ik alles goed en wel verhalen;

Dan is Uw Hoogheid voorbereid.

Amalia. Ik dank u.

Wij reizen door. Kom mannen, opgepast!

Neef Friso zal ons zeker vergezellen Zoo lang de weg hier meeloopt met de vaart. Friso. En u beschermen als het noodig is!

(De boot vaart naar de linkerzij weg.)

Kornet (snel op.) Ja, noodig is 't!

Friso. De paarden!

Kornet. Kolonel!

Er kwam een Spanjaard achter uit den hooiberg, Hij trok zijn zwaard, viel op de paarden aan,

Sluiten