Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A m a 11 a. Dat Fredrik Hendrik overwinnaar is!

Dat kan ik toch wel zeggen, neef van Weimar ? Saksen-W eimar, Ja, zonder twijfel is hij overwinnaar. De vijand zal gewis om vrede vragen Wanneer den Bosch nog valt.

Fr. Hendrik. Nog niet, nog niet!

Wij sluiten nog geen vrede met den Spanjaard; Want de oorlog gaat ons nu pas rente geven. President der State n-G e n e r a a 1.

Wij levren onze tegenstanders wapens,

En hout om nieuwe schepen van te bouwen, En vragen hem of hij ze op nieuw wil laden, En nemen dan de schepen èn de vracht.

A m a 1 i a. Wanneer wij mannen hebben als Piet Hein !

(.Duivenvoorde snel op.)

Fr. Hendrik. Wat brengt ge, Duivenvoorde? Duivenvoorde. Slechte tijding !

Helaas, helaas, de jonge Graaf....

A m a 1 i a. Is dood ?

Duivenvoorde.

Neen, zwaar gewond, Mevrouw ! . .. . Daar is hij reeds !

(Jonker Wille»i Friso op een draagbaar van wilgentakken. Van Weel en anderen.)

Daar kwam er een van achter die hem aanviel; Zij waren sterker in getal dan wij.

O wat een ramp ! Vóór ik pareeren kon Had hij den slag reeds beet.

(De baar wordt vóór de tent neergezet. Allen er om heen. Een geneesheer onderzoekt den gewonde.) A m a 1 i a. O vreeslijk onheil!

En dat te midden van die groote vreugde,

En dat om mij !

Fr. Hendrik {geeft hem de hand.) Mijn waarde dierbre neef!

Sluiten