Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vandaag heb ik voor 't laatst voor u gestreden, En, schoon nog jong, ben 'k in 't gevecht getreden — Dat hebt gij ook gedaan op Nieuwpoorts strand.

Oranje's wapenhoorn doet gij weerklinken,

Aan Nassau's leeuw geeft gij weer nieuwe kracht;

Zijn klauwen slaat hij uit, zijn tanden blinken,

En als de macht des vijands weg zal zinken,

Hebt gij met Neerlands volk die groote daad volbracht.

(Hij zakt ineen. Groep. Er nadert een vroolijke krijgsmuziek van tamboers en pijpers.)

Het gordijn valt.

Sluiten