Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115de ALGEMEENE VERGADERING

VAN HET

fyVis-, c6oww-, QfLatww.t-

«u QVe,zkiWi<^kw\2\c^, êmootocA-ap

TE LEIDEN.

ONDER DE ZINSPREUK:

cTlatfiesis Scienfiarum &:eniirix,

opgerieht 17 September 1785.

Het Genootschap: Mathesis Scientiarum Genitrix hield Vrijdag 4 Mei 1900 des avonds te halfacht in de Kleine Bovenzaal van de Stadsgehoorzaal de 115e Algemeene Ledenvergadering.

Deze Vergadering werd geleid door den Voorzitter, Prof. Dr. J. M. Van Bemmelen, en werd bijgewoond door den Heer Burgemeester Mr. F. Was, door het Bestuur, den Directeur en Leeraren, de vertegenwoordigers van vereenigingen, den Directeur der Pract. Amb. School A. J. van Achterberg, het lid van verdiensten Dr. P. Van Romburgh van Buitenzorg, gewone leden en eenige belangstellenden.

De Heeren Dr. R. Horst en Dr. J. W. Muller vergenwoordigden de Commissie van plaatselijk toezicht op de scholen van het Middelbaar onderwijs.

Nadat de Vergadering geopend was, werden de No-

Sluiten