Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indicatief.

De ie pers. enkv. gaat uit op -e\ ic begenne i, 12, 22; ic late 1, 36, 12; ic meine i, 2, 14; ic diene 2, 65, 17; ic sette 3, 19, 10.

In werkw. waarvan de wortel op -a uitgaat of op een diphthong, smelt de uitgangs -e van den in pers. samen met den klank van den stam : ic ga 5, 169, 23; ic versta 5, 125, 11; ic ontfa 5, 14, 7; ic sta 3, 113, 21; ic doe 2, 65, 12; ic sie 2, 65, 14.

Vóór een volgend ic valt de -e van den eersten persoon gewoonlijk weg: heb ics 3, 57, 1; latic 1, 5, 14; swigics 1, 100, 6; laet ic' 3, 56, 18; seg ic 3, 2Ö0, 8; acht ic 5, 16, 4; wetic 5, 16, 6; heb ic 6, 160, 25; heb ics 3, 57, 1; radic 3, 130, 18; bevelic 3, 140, 4; willic 3, 150, 5; meynic 3, 14, 6; elic 3, 28, 18; slutic 3, 95, 23; wil ic 5, 2, 1; 3, 1, 8; willic 5, 2, 2; sprekic 1, 160, 26; vindic 3, 164, 15; hebbic 3, 172, 26;

naast : late ic 1, 36, 12; wille ic 1, 41, 24; mene ic 4, 28, 19; sueke ic 4, 31, 35 begenne ic 1, 12, 22; diene ic 2, 65, 17, sende ic 1. 266, 19; proeve ic 2, 142, 9.

De apocope der -e vóór een volgenden klinker komt slechts zeer enkele malen voor :

ic ruil u 3, 224, 21; naast : wille u 1,5, 15; ic bidde u 3, 188, 21; ic geve u 3, 191, 1; ic vinde u 3, 8o, 11;

ic groele u 3, 35, 5.

Apocope vóór een mdkl. is even zoo zeldzaam :

acht my 3, 8,^, 17; ic heb dat 3, 260, 13.

De uitgang van den 2" pers. enkv. is -j; doch de oorspronkelijke uitgang -es komt nog zeer dikwijls voor :

du claechs 2, 22, 4; belijs 2, 22, 4; hebs 6, 244, 9, smaecs 5, 166, 26; hads 5, 222, 25; onsies 5, 236, 5, gaes 3, 44, 8; vlies 3, 44, 8.

Sluiten