Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij inclinatie van -et heeft men ook syncope van de d uit den uitg. (e)dc hi gedoeghet (ghedoeghede + et) 2, 94, 24; ghebenediet (ghebenedtde -f- et 2. 89, 27.

Minne 3, 23, 3 zal wel eene verschrijving wezen voor minde (zooals E en O lezen trouwens).

De 2e ps. enkv. gaat uit op des : du ghevoeldes 6, 251, 17.

De ie en 3e pers. mv. gaan uit op -den of -eden :

ghetoveden 1, 10, 18; meinden 3, 53, 1; versmaedden 1, 200, 22; beidden 1, 274, 16; verbernden 2, 93, 18; vastten 2, 104, 15; stichtte7i 2, 122, 20; haetten 5, 144, 24; anebeedden 5, 104, 18; clageden 1, 44, 22; weneden 1, 44, 22.

2e pers. mv. : ghi hate 3, m, 13; ghi bederf de 3, in, 13; ghi ghevoelet 3, 133, 14 (vgl).

Optatief.

De uitgangen van het praet. in den optatief verschillen niet van die in den indicatief :

i° en 3e pers. enkv. ; keerde 3, 13, 18; diende 3, 90, 20; behoirde 3, 101, 13; bedructe 3, 7, 16; votghede 3, 47, 12; slopede 3, 77, 14.

2e ps. enkv. meynes 3, 52, 12;

ie en 3e pers. mv.: oefenden 3, 15, 1; wi kenden 3. 8, 7;

2e pers. mv. : dienet (diendet) 4, 64, 19.

Met apocope van -t : minde ende meinde(ghi) 3. 69, 23.

Verleden deelwoord.

Het verleden deelw. gaat uit op -t bij wortels op een klinker of op -el, en, er : ghevrijt 1, 3, 1 ; gewijdl 1, 51, 14; ghebenedijt 1, 18, 21; getralijt i, 32,8; ongepaeit 1,31, 17; ghenaeit 1, 13, 19; betekent i< 7. 5; gheoefent 1, 7, 14; ghelevert 3, 6, 16.

Sluiten