Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19; 24; naast : wortele (nom.) 3, 140, 22; 4, 5, 6; in de cokene 4, 76, 15; 79, 20; sloestere 4, 4, 8; stertele 1, 232, 19; tafele 3, 144, 14; 17; ordene 1,231, 4; ketene 1, 232, 10; camere 4, iii, 13; scoudere 1, 200, 4; die levere 1, 249, 20; 250, 8; redene 1, 233. ,5-

De uitgang van het meerv. is regelmatig -en. Toch treft men nog eenige malen den meervoudsvorm der ö- stammen aan op -e :

wortele 4, 143, 10; lettere 4, 116, 2; die wise

3. 43. 21.

Stammen op -r.

Deze stammen zijn : vader, broeder, ghebroeder, moeder, dochter, suster.

Buiging : N. vader G. vader D. vader A. vader. Meerv. N. vader e G. vader e D. vaderen A. vader e. Nom. enkv. vad'er 3, 6, 11; broeder 4, 5, 16; moeder 4, 5, 15; dochter 4, 64, 18; suster 4, 5, 15;

Gen, enkv. des vader 4, 180, 11, sijns vader 1, 7, 12; dijns vader huus 3, 64, 20;

sijns broeder 1, 4, 28; 2, 45, 20; haers broeder 4, 167, 22;

sijnre moeder 4, 16, 21; sijnre liever moeder 4, 24, 9. Vader en broeder vertoonen ook naast dezen oorspronkelijken vorm, den genit. op -j :

haers vaders 3, 36, 8; sijns vaders 3, 57, 19; des vaders 3, 251, 23;' sjns vaders 3, 136, 13;

mijns broeders 1, 53, 14;

Dat. enkv. vader 3, 24, 6; 40, 9;

moeder 4, 5, 11; 24, 15; 166, 24;

Acc. enkv. vader 3, 61, 13; 67, 10; broeder 1, 53, 13; . moeder 3, 93, 18; 2, 205, 6; suster 4, 30, 11; Nom. acc. mv. oudvadere 4, 10, 5; oude vadere

4. 83, 8;

Sluiten