Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inblic der gracien Goeds i, 44, 13; die hogheste cierheit der werelt 1, 46, 3; die grote claerheit des lichamen 1, 46, 13; die eninghe des ewechs Worts 1, 47, 27; die gave der claerheit 1, 49, 24; die smaec der spisen 2, 13,4; die ghemeinte des volcs 2, 21,7; die brant der minnen 2, 30, 3; die opgaende wande des autaers, 2, 40, 60.

Dit is ook geen vaste regel; uitzonderingen komen voor :

tote den daghe des oordeels 1, 10, 5; in den inganc des kerchoefs 1, 13, 16; in die breide dies kerchoves 1, 13, 9; alle die vertiinghen dies willen 1, 18, 5; die doghet dier starcheit 1, 24, 3; in die middelt dies outaers 1, 28, 7; enz.

In stede van de schrijfwijze die, wordt enkele malen di aangetroffen : di cortine 1, 26, 8; in di erde

1, 26, 8; di arke i, 40, 3 ; di hoge ghedachte 1, 53, 25.

Proclitisch werd het lidw. in den nom. en acc. onz. enkv. dikwijls tot t verkort :

tpriesterscap 2, 148, 5; tfier 2, 15 2, 18; tscaep 2, 191, 14; tspel 4, 16, 10; tfolc 2, 144, 1; tpaeschlam

2, 155, 3! tghebot 3, 37, x; tlicht 3, 96, 14; tsine 3,

24. 15-

Ook gebeurde het in dit laatste geval, dat t vóór een klinker of zachten medeklinker tot d verzacht werd : dlant 2, 151, 12; dwaler 2, 211, 14; 20; 214, 2; 215,256; 9; 15; dander deel 2, 118, 15; dbloet 4, 18, 8; dboec 4, 60, 14.

Des vertoont zich als proclitisch artikel in den gesyncopeerden vorm ts :

tsmenschen 1, 250, 3; van tsonders weghen 2, 74, 13; van tskeysers weghen 5, 240, 20; tsmenschen 4, 135- '3J 18; 136, 2;

In ; dat cal/s bloet 1, 260, 11, wordt het niet enclitisch lidwoord met het subst. als een geheel be-

Sluiten