Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1332a. Kerk te Bergen. Z. naar G. v. A(rkel).

1332b. Kruis op de kerk te Bergen. Z. naar denzelfde.

1333a. Dito. T. door M. J. S(tuclri). I7'20.

1333b. P o r t i e k van de kerk te Bergen. Z. naar

(A. W.) W(eissman).

1333c. Ruin e van de Kerk te Bergen. Pt. 1333d. Ruïne van de Kerk te Bergen. G. naar J. G.

Y(eldheer 1897).

1333e. Ruïne te bergen. Bij Alkmaar. Pt. 1333f. Joannes van Schelle. Predikant te Bergen 1749-

1755. G. door J. Houbraken naar T. Regters. 1334a. Dito van binnen. P. 1896.

1336. Bij te voegen: naar P. Plas.

1336a. Huis van 1655 achter de kerk. T. doorM. J. S(tucki) 1837.

1336b. Huis te Bergen. Onderwerp als vorig nr. Z. naar G. v. A(rkel).

1336c. Zeventiende-eeuw sc h huis te Bergen. G.

naar J. G. Y(eldheer 1897).

1336d. Overblijfsel van den meelmolen. T. door M. J. Stucki.

15,

I 19

1336e. Bouwvallige boerenwoning. T. door denzelfde. ,7/20. 1336f. Bij het Kerkelaantje. ï. door C. W. Bruinvis 1900,

naar J. G. Yeldheer. n/l7.

1341a. Boschgezicht aan den voet van 't duin. T (door M. J. Stucki). ls/26.

1353a.Het gevangen neemen van den Russischen Generaal en Chef Herman, in het bosch te Bergen enz. G. door J. E. Marcus naar D. Langendijk. 1356b. llieod. Joh. Dub. Borret, geb. te Js Hertogenbosch, hoogl.

te Warmond, pastoor te Vogelenzang, overl. te Bergen 1890. CG. 1358a. R ein o u d de III van Ére derode. Heer van Bergen.

G. door R Yinkeles naar H. Holbein.

1358b. Als voren. Yóór allen letter.

1358c. Henrik, Heer van Breederoode. Heer van

Bergen en bedijker der Bergermeer. G.

Sluiten