Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VERTALINGSRECHT VAN DEZEN ROMAN IN HET FRANSCH, DUITSCH EN ENGELSCH 4> 4> ê> WORDT VOORBEHOUDEN 4> & 4>

De eerste druk van dit werk is voltooid in October 1908 — de tweede druk in Februari 1909 — de derde druk in Juli 1909 4>

Van M. SCHARTEN-ANTINK verscheen bijons:

SPROTJE. Ing. f 0.20; in carton f 0.30; in linnen f 0.40 In luxe-uitgaaf: Ing. f 0.50; in linnen f 0.90

CATHERINE. Ing. f 0.40; in cart. f0.55; in linnen f0.70

Vertaling en Inleiding van C. en M. SCH ARTENANTINK:

H. de Balzac, HET GEVLOEKTE KIND. Ing. f 0.20; in carton f 0.30; in linnen f 0.40.

In de Serie NIEUWE ROMANS, ingenaaid f 1.90; keurband f2.75 zag nog het licht:

Anna van Gogh-Kaulbach: EEN MOEDER.

Sluiten