Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Jardin des Plantes" : de botanische tuin, die tevens ook een diergaarde is, met daarbij een museum van Natuurlijke Historie.

St. Séverin en St. Julien le Pauvre: oude kerkjes.

Bij blz. 222. de „berges" zijn de beneden-oevers, zooals men die in 't klein langs dc! Utrechtsche grachten heeft.

„ „ 223. „arcs-boutants" : de steun-bogen aan een Gothische kerk.

de „flèche" : het puntig torentje, op 't kruispunt van het dak.

„ „ 225. „croissants" : zie bij blz. 63.

„Mazarin" : een bekend café op de groote boulevards.

„ „ 226. het „Elysée" : het paleis van den president der Republiek.

de „Ambassadeurs" en 't „Alcazar" : openlucht-caféchantants in de Champs-Elysées. De laan van dien naam zelve : de beroemde, breede heirweg, die de oude stad met het Bois de Bologne verbindt.

„ , 228. De officieren van het Fransche leger dragen bruinglacé handschoenen.

„ „229. De „guignol" : de poppenkast, zoo genoemd naar den ondeugenden Guillaume (Willem) of Guignol, die de hoofdpersoon der vertooningen is. Tusschen hem, zijn oom, de meid en den gendarme spelen zich die af. In de onvervalschte Guignols tenminste, zooals men er vele in Parijs aantreft.

„ „ 231. „Tu as bu enz.?:" „Hei-je de wijnkan van je oom leeggedronken ?"

„ „ 232. „Et tu as bu aussi enz.?": „En hei-je ook de melk opgedronken, waar Truitje de pap voor je oom van koken wou ?"

„ „ 238. De gesloten hotels op den Boulevard St. Germain: zie bij blz. 44 en 146.

„ „ 240. De „nourrices" (minnen) der gegoede families hebben te Parijs een wijden mantel om en een klein kanten mutsje op met breede kleurige linten daarvan afhangend tot bij den grond.

„ „ 243. „aeternum vale" : „voor eeuwig vaarwel" (Latijn).

„ „ 245. haar vurige betoogen betreffen dus den oorlog van

Sluiten