Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij blz. 463. „ma chère dame, le malade va moins bien" : „me

lieve mevrouwtje, de zieke gaat achteruit." r> „ 4^5* „tenez vous tranquille" : houdt u rustig. v n 4^6. het buurt-treintje: zie bij blz. 24. n n 4^7- „encore enz." : „nog meer... nog meer... bossen...

armen vol. . . kom toch ook plukken !" v v 468* „rond-point" : de Fransche bosschen zijn dikwijls stervormig doorkruist van wegen; het middelpunt, een wijd bosch-plein, waarop al die lanen uitkomen, heet „rond-point."

„Une demi-bouteille alors, et de Peau" : een halffleschje dan, en wat water." v n 469* „Regarde, Etienne," enz.: „Kijk, Etienne, hoe frisch je bloemen blijven!"

„Alphonse! Alphonse!: straks heb je hoofdpijn..." „ „ 480. „Tout va bien!" : „'t gaat allemaal best." v v 4®3• ^gruyère" : een Zwitsersche kaas-soort, r» v 484- „c'est tout a fait 9a" enz.: „uitmuntend," „die zit mooi," „'k ga vooruit"; „cruche" en „bèta": domoor, botterik.

v v 4^8* „Bien! en avant!": „Goed zóó! vooruit!"

„Un dernier effort" : „Een laatste krachtsinspanning !"

„Je comprends" : „'k Begrijp 't wel..."

r> t» 495* ï pour 9a .. ." : „O, wat dét aangaat..." m n 49^* débarras: berghok; de kleine achterkamertjes in „le 118" zijn méér dan een „débarras"; grooter en niet donker; een „débarras" vervangt soms een kelder.

» » 497* „courtisanes" : voornamere soort vrouwen van lichte zeden.

„merveilleuses" : mode-dames uit de XVIIIe eeuw. r> ■» 498' „Ma chère" enz.: „ik zie je nooit meer .. . kom eens

mee naar beneden . . . kom eens mee kijken !" n n 5°°- „personne de confiance": „persoon van vertrouwen."

„tabac" ; zie bij blz. 52 en 111. Met deze van staatswege vergeven neringen worden vaak arme ambtenaars-weduwen bevoordeeld, die er dan een zetbaas in plaatsen.

Sluiten