Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19. Gentsche Pietjes bij, Gent. •

20. Reizigersmaatschappij : De ware Vlamingen, Gent.

21. De spaarzame Broeders, Gent.

22. De ware Volksvrienden, spaarmaatschappij, Gent.

23. Zangmaatschappij : Moedertaal en Vrijheid, Gent.

24. Van Houtte'skring, Gent.

25. Maatschappij der Doofstommen, Gent.

26. Oud-Soldatenkring : De Vrijheid, Gent.

27. De verbroederde Schrijnwerkers, Gent.

28. Mensclilievende Kring : Hoop in 't Toekomende, Gent.

29. Harmoniemaatschappij: nijverheid en Wetenschappen, Gent

30. Nijverheid en Wetenschappen, Gent

31. Tooneelafdeeling : Nijverheid en Wetenschappen, Gent.

32. Zangmaatschappij : De ware Vrienden, Gent.

33. Willem Teil, Gent.

34. Koninklijke Maatschappij van Onderofficieren, Gent.

35. Tooneelmaatschappij : De Heuvelbloem, Gent.

36. Sparen doet garen, Gent.

37. Koninklijke Hoofdkamer van Rhetorica : De Fonteinisten, Gent.

38. Zang- en Tooneelmaatschappij : De Zanglust, Gent.

39. De Gentsche Solozangers, Gent.

40. Muziekmaatschappij: Willen is kunnen, Vrije Burgersbond, Gent.

41. Jonge Wacht van « De Vrije Burgersbond », Gent.

42. Vrije Burgersbond van het Arrondissement Gent.

43. De Vereenigde Bakkers der Stad Gent.

44. Jachtvrienden van Ste.-Anna, Gent.

45. Zangmaatschappij : Dullaertszonen, Gent.

46. Zangmaatschappij : Borluutkring, Gent.

47. Sparen en vergaren, Gent.

48. De Vriendenkring, Gent.

49. Onderwijzersbond van Gent.

50. Het Vlaamsch Grievencomiteit, Gent.

51. Zangmaatschappij : Het Nevejansgenootschap, Gent.

52. Rooighem Velo. Gent. (Schoonste intrede).

53. Fanfaren der Liberale Werkersverdediging, Gent.

54. Kinderkoor der Liberale Werkersverdediging, Gent. (Schoonste

intrede).

55. Jonge Wacht der Liberale Werkersverdediging, Gent.

56. Liberale Werkersverdediging, Gent.

57. Nederlandsch Tooneel, Gent.

58. Zetternamkring, Gent.

59. Bond der Leerlingen en Oudleerlingen der Nijverheidsschool, Gent.

60. De kluchtige Ramsers, Gent.

61. De ware Verbroedering, Gent.

Sluiten