Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herhaalt bij eiken slag gewis :

„Voor dief of moordenaar Kan elk zich schutten door de wet" I ^ Maar voor geen lasteraar. (

Een arme vrouw komt bi] een arts :

„Mijn kind is in gevaar !"

Maar de arts moet naar '11 millionair Daar is ook een kind zoo naar „Ach dokter, kom ! kom mee het sterft,'

Nu' nu, wees maar bedaard,

'k Zou denken dat zoo'n sukklend kind Uw armoe nog verzwaard.

Hij hoorde 't klokje niet,

Dat zacht zich hooren liet:

Al leeft m' in armoed of ellend Al is men arm of rijk,

Toch blijft bij 't ziekbed van een kind| big De~ moedersmart gelijk ^

Men schrijft nu duizend boeken vol,

Yan al wat gruwelen bracht, Het kampen om den eersten rang

Voor al het nageslacht.

Ach 't wordt bewezen in deez' tijd,

Bij 't strijden scherp en fel,

Dat bij het moorden van voorheen,

Het thans was kinderspel,

O God 1 zij 't haast gedaan !

Moge 't vredtfklokje slaan,

Smelt zwaard, kanon en kogels saam.

Doorploegt daaimee tiw grond, Zoo volkren leeft gij vrij en blij,

Door 't heilig vreeverbond.

Firma VISLAAKE, Rozenstraat 148, Amst.

Sluiten