Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De inhoud dezer uitgave is verzekerd volgens de wet op het auteursrecht.

Tot de opvoering in besloten kring, ten tooneele door dillettanten of tot liefdadige doeleinden is geen verlof noodig.

Voor Tooneelspelers van beroep is de opvoering zonder vergunning verboden.

PLAN VAN UITGAVE.

Jaarlijks verschijnt van de To o n e eist uk j e s voor Dames eene Serie van 6 Nummers.

Bij inteekening is de prijs daarvan f 2.50. Buiten inteekening kost elk nummer f 0.75.

De Uitgevers.

De titels van No. 3 en No. 4 zullen zijn:

No. 3. TANTE BETJE.

INDlSCH TOONEELSTUKJE ~ door Melati van Java.

No. 4. TWEE DOCHTERS. *

door Truida Kok

EN

EEN HUWELIJK UIT BEREKENING Uit het Fransch door Chantepleuhe.

Sluiten